POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wyciąg z regulaminu punkt IX:

„1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PPM Synergy sp. z o.o., ul. Ocicka 10/1, 47-400 Racibórz, na adres poczty elektronicznej: reklamacja@cocoviu.com, numer telefonu +48 570 56 56 00 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć na adres wskazany powyżej.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.”

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU DO POBRANIA W PDF

FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI DO POBRANIA W PDF

FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY DO POBRANIA W PDF


Najczęściej kupowane

Promocje